Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regulamin domu

1.  Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
2.  Doba trwa od godz. 12:00 do godz. 10:00 następnego dnia.
3.  Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową lub telefonicznie.
4.  Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 20% wartości rezerwacji,
     płatny w terminie 3 dni od daty rezerwacji, na konto - "Noclegi u Agnieszki".
    * Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
    * W przypadku rezygnacji z rezerwacji, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
5.  Goście zobowiązani są do dopełnienia wszelkich formalności meldunkowych niezwłocznie po przyjeździe.
6.  Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
7.  Wszelkie należności winny być dokonywane w formie gotówkowej.
8.  Właściciel " Noclegów u Agnieszki" za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe,
     aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową nie ponosi odpowiedzialności.
9.  Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
     i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
10. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
11. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
      *Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie , która narusza ww pkt. regulaminu.
12. W obiekcie "Noclegi u Agnieszki" oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej
      od godz. 22:00 do godz. 7:00 .
13. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli. .
14. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w pokojach).
15. Zabrania sie wprowadzania zwierząt do obiektu "Noclegi u Agnieszki".
16. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód,
      oraz znajdujące sie w nim rzeczy.
17. W OBIEKCIE "NOCLEGI U AGNIESZKI" OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA.

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU

Noclegi U Agnieszki
blog eholiday.pl